dimanche, octobre 30, 2016

Chicago- Hard To Say I’m Sorry ترانه ای از گروه شیکاگو - سروده شده در سال 1982


Chicago

 Hard To Say I’m Sorry

ترانه ای برای آخر هفته؛ از گروه شیکاگو - سروده و ساخته شده شده  در سال 1982


Hard To Say I’m Sorry  


Everybody needs a little time away
I heard her say
From each other

Even lovers need a holiday
Far away from each other

Hold me now
It’s hard for me to say I’m sorry
I just want you to stay

After all that we’ve been through
I will make it up to you
I promise to

And after all that’s been said and done
You’re just a part of me I can’t let go

Couldn’t stand to be kept away
Just for the day
From your body
Wouldn’t want to be swept away
Far away
From the one that I love

Hold me now
It is hard for me to say I’m sorry
I just want you to know
Hold me now
I really want to tell you I’m sorry
I could never let you go

After all that we’ve been through
I will make it up to you
I promise to

After all that’s been said and done
You’re just a part of me I can’t let go

After all that we’ve been through
I will make it up to you
I promise to


mercredi, octobre 26, 2016

ترانه خوانی پسربچه ای خوش صدا و با استعداد

ترانه خوانی پسربچه ای خوش صدا و با استعداد 

کلیک کنید
این ویدئو از سایت گویا گرفته شده و در آنجا توضیحی در مورد کی و کجا بودن این ضبط این لحظات داده نشده است. به هرحال دیدنی و شنیدنی است و کاش این کودک با استعداد امکان آموزش و پروش استعداد خود را می داشت. اما آهنگ و طنین صدای این کودک این گمان را هم به ذهن من آورد که نکند او از نوع بیماری های گاه همراه با معلولیت دارد که سن افزایش می یابد ولی تن و پیکر رشد لازم را ندارد. به هرحال آرزوی سلامتی و موفقیت و طول عمر برای این پسر خوش صدای خوش آواز-
روی ویدئو کلیک کنید
 
****

حرفهای عالی پیام: اصلاح طلبها هیچ فرقی با اصولگرا ها ندارند

حرفهای عالی پیام:  بین اصلاح طلبها  با اصولگرا ها

هیچ فرقی نیست
من جگرم برای رفتگر محله ام می سوزد که با۸۰۰ تومن حقوق  پانصد تومن اجاره خانه می دهد و با سیصد تومن خودش و زنش و دوتا بچه اش ماه را باید بگذرانند. 
آنوقت چند میلیارد واسه اربعین می رود در کربلا [خرج می شود]؛ از همین دولت، از بودجه شهرداری. آقای شهردار این پول را بده به رفتگرت تا...ب

مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم(سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرنگاران مورد بازجویی قرار گرفتند

  مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم (سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرن...