dimanche, septembre 19, 2021

باز هم دیده شدن علائم نزدیک شدن آخرالزمان درا ُم القرای اسلام!

 باز هم دیده شدن علائم نزدیک شدن آخرالزمان در اُم القرای

اسلام!مومنین واقعی واهل «انتظار» اینها هستند که خطر مجازات از سوی حکام بیخرد و کوردل را به جان می خرند تا پیام رسان باشند!  

jeudi, septembre 16, 2021

طالبان،این تاریک اندیشان، جنایتکارِ دوباره نشسته بر قدرت، از راه نرسیده، دختری را درجمع مردم شلاق می زنند

   طالبان،این تاریک اندیشان، جنایتکارِ دوباره نشسته بر قدرت، از راه نرسیده، دختری را درجمع مردم شلاق می زنند

 


   جرمش پوشیدن شلوار قرمز است، با این که حجاب داشت

dimanche, septembre 12, 2021

شعری از هالو(عالی پیام) در توصیف از یک جنس بودن آخوند و طالبان

 

 شعری از هالو(عالی پیام) در توصیف از یک جنس بودن آخوند و طالبان 

 
دو ترانه - طالبان از تولیدات اسلام هستند مثل آخوندها و پاسداران ضد ایرانی در ایران

  دو ترانه - طالبان از تولیدات اسلام هستند مثل آخوندها و پاسداران ضد ایرانی در ایران

جانیان تاریک اندیشی که موسیقی را ممنوع می کنند هیچ پیوندی با مردمی که موسیقی

و نگاه زیبایی به زندگی دارند نمی توانند داشته باشند

 

https://www.youtube.com/watch?v=oji2t9MYqSg

   بالا - ترانه من دختر هراتم

 در لینک زیر -  ترانه دو صدایی زیبای غزل خوان با صدای سیما و ساربان

https://www.youtube.com/watch?v=uU_ATOFjMmg

vendredi, septembre 10, 2021

توجیه و استدلال طالبان در بیمورد بودن طلب عفو از مردم به خاطر کشته شدن افراد بیگناه و کودکان در عملیات آنها

 توجیه و استدلال طالبان در بیمورد بودن طلب عفو از مردم  به خاطر  کشته شدن افراد بیگناه و کودکان در عملیات آنها 
مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم(سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرنگاران مورد بازجویی قرار گرفتند

  مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم (سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرن...