vendredi, octobre 25, 2019

به رغمِ این همه - شعری از دکتر اسماعیل خویی

شعری از دکتر اسماعیل خویی -  به رغمِ این همه

به رغمِ این همه
همین که هر نَفَس  آرَد مرا دگر نَفَسی،
برای همچومنی، از بس است بیش بسی!
چنان دچار نَفَس تنگی ام که خرسندم
بدین که هر نَفَس آرَد مرا دگر نَفَسی!
نه تابِ درد، که خود دردم آورد خور و نوش:
که اینچنین که من استم مباد هیچ کسی!
توانِ پنجه ی نوزاد نیست در دست ام:
چنان ام، آه، که مرا رنجه می کند مگسی!
شده م ز خواستن آن مایه ناتوان که دگر
هوس اگر کنم این است تا کنم هوسی!
جُز این که حنجره ام بر درید، نعره چه کرد؟
خموشیا! تو به فریادِ من چرا نرسی؟!*
چه غم که بشکند و هیمه ی تنور شود
تنی که جانِ مرا تنگ تر شد از قفسی؟!
کویر زاده چه بر می برد از این دریافت
که بر نیآوردش خاربُن فرای خسی؟!
بلاهت ام بنگر: جُسته ام سراسرِ عمر
همانچه را که بر آن نیست راهِ دسترسی!
از انقلاب همین خواستیم و بس آیا
که پاسبان برود وز پی آیدش عسسی؟!
به رغمِ این همه، ما از خطا می آموزیم:
و هیچ کوششِ ما نیست کوششِ عبثی.
خطاست عیب گرفتن به مام یا ماما:
اگر نزاده بمیرد جنینِ زودرسی.
و تیشه، تا انرساند به ریشه آسیبی،
درخت را بفزاید به بار هر هرسی.
منا! خموش ممان: زآن که آگهی ز خطر
به کاروان نرسد، گر نباشدش جرسی.
نوزدهم فروردین ۱۳۹۷،
بیدرکجای لندن
قافیه و مغلطه را گو همه سیلاب ببر
مولوی

منبع : اخبار روز

jeudi, octobre 24, 2019

ابراهیم دراز گسیو، یک فرومایه خادم سابقه دار رژیم خمینی در اثر برخورد اتومبیل کشته شد

ابراهیم دراز گیسو، یک فرومایه خادم سابقه دار رژیم خمینی 

در اثر برخورد با اتومبیل کشته شد

در خبر مربوط به مرگ این خادم رژیم ضد ایرانی و مردم ستیز آخوندی که در زمان به خاک خون کشیده شدن گنبد و ترکمن صحرا در همان آغاز به قدرت نشستن خمینی، فرماندار گنبد بود، آمده است که  

«ابراهیم درازگیسو اولین استاندار گلستان و رئیس حزب اصلاح طلبان استان عصر سه شنبه(30 مهر) بر اثر سانحه رانندگی درگذشت.  

درازگیسو در جاده فیروزکوه برای رفع خستگی از خودرو پیاده شده بود که بر اثر برخورد خودرویی به وی فوت کرد»
 در سوابق خدمت او برای رژیم آمده است:
 «درازگیسو پیش از این استاندار هرمزگان، فرماندار گنبد، شهردار گرگان، فرماندار گرگان، سفیر ایران در آلمان شرقی و ترکمنستان و مشاور وزیر کشور بوده است».

   
  آخرین اشتغال اودر خبریرئیس حزب اصلاح طلبان استان و در خبری دیگری رئیس شورای اصلاح طلبان
 استان گلستان ذکر شده است. خبر کشته شدن او با این که واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور رژیم مرگ او را تسلیت گفته انعکاس بسیار محدود نامحسوسی در رسانه های اینترنتی رژیم داشت. 

در لینک زیر مطلبی از نگارنده این سطور که در آن اطلاعات و اخباری مربوط به زمان جنایات رژیم در گنبدکاووس و در ترکمن صحرا آمده است در دسترس است.


این هم لینک سرودی در گرامیداشت خلق ترکمن که رژیم دیارشان را به خون کشید.کلیپی با سرود پاییز آمد به یاد چریکهای فدایی خلق جانباخته در مبارزه با رژیم شاه

کلیپی با سرود پاییز آمد به یاد چریکهای فدایی خلق جانباخته در مبارزه با رژیم شاه

  

 

mardi, octobre 15, 2019

samedi, octobre 12, 2019

مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم(سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرنگاران مورد بازجویی قرار گرفتند

  مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم (سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرن...