samedi, septembre 27, 2014

نگاه مردان دارای اشعه ای است که سبب پیری زود رس می شود اگر چه باور کردنی نیست ولی این از یک برنامه تلویزیونی رژیم است
 نگاه مردان دارای اشعه ای است که سبب پیری زودرس می شود 
اگر چه باور کردنی نیست ولی این از یک برنامه تلویزیونی رژیم است.در رژیم گوساله ساز و ابله پرور ولایت فقیه در مورد هر تفکر ارتجاعی به راحتی و بدون هیج سند و مدرکی  جلوتر از علم بودن و تایید آن شدن توسط دستاورد های علمی ادعا می شود.  واقعا با هیچ منطقی نمی شود به چنین عقاید احترام گذاشت، تنها کار درست، تقابل با آن و ممنوعیت الگوی رفتاری قرار دادن آن است. از جمله کارهایی که در آینده باید صورت بگیرد، ممنوعیت استفاده از چادر مشکی در امکان عمومی و در دانشگاهها و ممنوعیت ورود با آن به سازمانهای دولتی است. طبعا پوشاندن چهره به شکلی که در این تصاویر دیده می شود در تمام امکان عمومی باید ممنوع شود و تکرار آن باید با جریمه های تصاعدی تنبیه شود.این زن مفلوک ادعا می کند که چشمان مردان اشعه یی دارد که باعث پیری زود رس می شود.خب گیریم که چنین باشد،مگر این  دلیل می شود چنان پوششی مثل «ارواح و اشباح خبیث» را بکار گرفت. تازه آنچه در این میان جای سوال دارد با همان منطقی که در باور به آموزشهای مذهبی از نوع آخوندی هست، می توان پرسید این است که این اشعه پیر کننده در نگاه مردان، محرم و نامحرم دارد یا ندارد و نگاه پدر و برادر  و فرزند پسر هم می تواند سبب پیری زود رس پوست بشود! حال از این زنان صاحب  این افکار سیاه ارتجاعی می شود انتظار داشت که به کارهای علمی و به افق های گسترده تر و به نقش مثبت و مفید در جامعه فکر کنند، یا این که باید اول ریشه این تفکرات و منبع آموزش آن را خشکاند و سوزاند
: لینک این یدئوی در یوتیوب


   

آیا هیچوقت زنی را واقعا دوست داشته ای؟ ترانه ای با صدای برایان آدامز Bryan Adams - Have You Ever Really Loved A Woman ترانه ای که با صدای برایان آدامز که در فیلم دُن خوان دی مارکو(1994) خوانده شده

آیا هیچوقت زنی را واقعا دوست داشته ای؟

مارلون براندو- فی داناوی و جانی دپ در این فیلم نقش آفرینی کرده اند و کارگردان

فیلم جرمی لِون است

  Jeremy Leven

***

 

   ویدئو مربوط به کنسرتی از برایان آدامز است 

 

صحنه های پایانی فیلم که این ترانه در آن شنیده می شود

Bryan Adams - Have You Ever Really Loved A Woman?

مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم(سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرنگاران مورد بازجویی قرار گرفتند

  مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم (سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرن...