dimanche, septembre 13, 2020

بیشرفان، قاتلها، خنازیر ابن کلب رژیم ضد ایرانی آخوندی؛ نوید افکاری را کشتند

 

بیشرفان، قاتلها، خنازیر ابن کلبِ رژیم ضد ایرانی آخوندی؛ نوید افکاری را کشتند 

سخنان دردمندانه مادر نوید افکاری قبل از اعدام او

*****
   
این ملک، یک انقلاب میخواهد و بس

خونریزی بیحساب میخواهد و بس

امروز دگر درخت آزادی ما

از خون من و تو آب میخواهد و بس

میرزاده عشقی

  

********   

 «...گل خشمیم و کنون
باز، برمی خیزیم
وقت آن آمده پربار شویم
باز تکرار شویم».پ
بر پا خیز از جا کن بنای کاخ دشمن
 
  
 

vendredi, septembre 11, 2020

تصاویری برای دیدن از خشم مردم از ظلم و بیداد و عملکرد ویرانگر و شعری به حق در بیان احساس علیه رژیم


                                                                   فقر و خشم و فریاد                  

                                                           ظلم و سرکوب علیه محروماننفرت از رژیم و عملکرد ویرانگرش و بغض و اشکی که چاشنی انفجار خشم ستم سوز است 
 
انقلاب کارگری انچه یک کارخانه دار ثروتمند به خاطر اختلاف طبقاتی شدید موجود در راه می بیند

تصاویری برای دیدن از خشم مردم از ظلم و بیداد و عملکرد ویرانگر رژیم و شعر به حق در بیان احساس علیه رژیم

samedi, septembre 05, 2020

افغانستان در دو کلیپ، قبل از اسلامگریان پلید و بعد از اسلامگرایان

افغانستان در دو کلیپ، قبل از اسلامگریان پلید و بعد از به قدرت رسیدن اسلامگرایان مرتجعِ وحشی  

 در کلیپ زیر صحنه هایی از  افغانستان بعد از طالبان در کنار تصاویری از قبل قدرت گرفتن اسلامگریان دیده می شود  


jeudi, septembre 03, 2020

ناو هواپیما بر کوزنتسف روسیه و اتشباری پرقدرت آن

 

ناو هواپیما بر کوزنتسف روسیه و اتشبار پرقدرت آن

https://www.youtube.com/watch?v=1G6d3gRmWR0

یکی از کشتی های جنگی آمریکا با سیستم سه گانه دفاع از خود

  

                                                                               این یکی  از کشتی های جنگی آمریکا با سیستم سه گانه دفاع  از خود است 

حال فرماندهان مشنگ سپاه پاسداران گمان می کنند که می توانند اینها را با آن قایق های تند رویی که روی آن موشک نصب کرده اندغرق کنند

بعد هم می خواهند از بابت درو شدنشان از مردم طلبکار شوند که شهید داده اند         

https://www.youtube.com/watch?v=wt2rPBbLLio

مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم(سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرنگاران مورد بازجویی قرار گرفتند

  مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم (سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرن...