dimanche, décembre 28, 2014

mercredi, décembre 24, 2014

مرتضی احمدی هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینما و خواننده ترانه های ضربی درگذشت

مرتضی احمدی هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینما و خواننده ترانه های ضربی درگذشت

  لینک اجرای یکی از ترانه های ضربی  همراه با توضیحاتی با صدای مرتضی احمدی در مورد ترانه های ضربی یا « روحوضی» در بالا آمده است

 

در مراسم تشییع جنازه امروز چهارشنبه سوم دی 93  برگزار شد و  او هنرمندانی چون بهزاد فراهانی و مرضیه برومند سخنرانی کردند و بهزاد فراهانی  در انتقاد از عملکرد دولتی ها و تلخکامی هنرمندان سخنانی بیان کرد
http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=235538
مرتضی احمدی چند سال پیش، از نبودن امکان ضبط ترانه های ضربی قدیمی شِکوه و شکایت داشت و این نگرانی را داشت که بعد از مرگ او دیگر جمع آوری این ترانه ها امکانپذیر نباشد، چون او بود که شاید تنها باز مانده از کسانی بود که همه این ترانه ها را می شناخت و خوانده بود.  سر انجام او موفق شد به این هدف دست بیابد و این ترانه ها   جمع آوری و در مجموعه ای به اسم صدای تهرون  ارائه شده است.

  گزارش مراسم تشییع جنازه او و سخنان بهزاد فراهانی(پدر گلشیفته فراهانی) و نیز لینک اجرای یکی از ترانه های ضربی  همراه با توضیحاتی با صدای مرتضی احمدی در مورد ترانه های ضربی یا « روحوضی» در زیر لینکهای  آمده است .
 


مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم(سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرنگاران مورد بازجویی قرار گرفتند

  مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم (سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرن...