lundi, juin 22, 2020

پیام انتقاد آمیز سهیلا حجاب وکیل مبارز از زندان به مردم و دعوت آنان به اعتراض به رژیم با شعار مرگ بر خامنه ای

پیام انتقاد آمیز سهیلا حجاب وکیل مبارز از زندان به مردم و دعوت آنان به اعتراض به رژیم با شعار مرگ بر خامنه ای  

mercredi, juin 03, 2020

آخوند عصبانی از این که جوانان بلد نیستند مقعدشان را درست بشورند اما به جای قرآن حافظ دستشان است

 

  چند ویدئو از  بینش و فرهنگ آخوندی و  عملکرد

 فاجعه بار رژیم برای جامعه و توفانی که رژیم درو خواهد

آخوند عصبانی از این که جوانان بلد نیستند مقعدشان را درست بشورند اما  به جای قرآن حافظ دستشان است  خمینی و اعلام بازگشت به 1400 سال پیش


*****


طلا شدن برگهای درخت با تماس دست امام جواد با درخ

بحث فقهی پیدایش رابطه برادری آدم با کره  الاغ در اثر خوردن شیر الاغ

****

تقبیح  مکتب آخوندی  با تولید پراید - آخوند ناصر نقویان


نتیجه عملکرد علمی - فرهنگی با ارشاد اسلامی  


اعصاب خُرد و عصبانیت  مردم در اثر  فقر و فلاکت  


پیش بینی یک صاحب صنعت در مورد رویدادهایی چون انقلاب کارگری و به اتش کشیده شدن ویلاهای

گرانقیمت باستی هیل به دست مردم       مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم(سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرنگاران مورد بازجویی قرار گرفتند

  مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم (سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرن...