dimanche, octobre 28, 2007

بحراني فراتر از مساله غني سازي اورانيوم

ايرج شكري
بحراني فراتر از مساله غني سازي اورانيوم
تحريمهاي يك جانبه يي را كه آمريكا به تازگي اعلام كرد، كه بنا بر گزارشها شامل بيش از ۲۰ نهاد وابسته به جمهوری اسلامی شامل
افراد، سازمانها بانکها(بانك ملي بانك صادرات و بانك ملت ) و همچنين موسسات و شرکت وابسته به سپاه پاسداران مي شود، اگر در كنار اظهارات و اقدامات هفته گدشته مقامات اجرايي و قانوگذاري اين كشور عليه رژيم بگذاريم به روشني ديده مي شود كه مساله اتمي يخشي از مساله و بحران در رابطه آمريكا با رژيم است و همه مساله نيست ....اظهارات اخير وزير خارجه آمريكا در كميته روابط خارجي مجلس نمايندگان آمريكا در روز 24 اكتبر مبني بر اين كه رژيم جمهوري اسلامي بزركترين خطر امنيتي در خاورميانه براي آمريكاست است و اين كه« ايران از گروه هايی از شبه نظاميان شيعه عراق حمايت می کند که شهروندان بی گناه، نيروهای امنيتی عراقی و نيروهای ائتلاف را می کشند »(بي بي سي 24 اكتبر)؛ اين كه تحريمها علاوه بر فعاليتهاي اتمي رژيم بنا بر اعلام وزير خاجه آمريكا به خاطر آن صورت گرفته است كه رژيم با« ساخت موشک های بالستيک خطرناک، حمايت از شبه نظاميان شيعه در عراق و حمايت از تروريست ها در عراق، افغانستان و لبنان، و انکار وجود يکی از اعضای سازمان ملل متحد و تهديد به محو کردن اسرائيل از نقشه، صلح و امنيت را به خطر می اندازد»، موج بلند ديگري در تشديد تنش در رابطه آمريكا با رژيم است. اگر چه بعضي از فرماندهان سپاه و برخي از مبلغان رژيم ولايت فقيه ممكن است تلاش كنند از اين كه آمريكا رژيم را بزرگترين خطر امنيتي در منطقه براي خود اعلام كرده بهره برداري تبليغاتي براي «اسلام» بكنند، اما بهاي اين «تهديد امنيتي بودن براي آمريكا» مي تواند به قيمت گزاف براي رژيم تمام شود. اظهارات وزير خارجه آمريكا را وقتي كنار دو سه مورد ديگر از اظهارات و اقداماتي كه از سوي آمريكائيان عليه رژيم شده و نيز اظهارات توني بلر در ضيافتي در نيويورك، قرار بدهيم كه همه در ظرف چند روز گذشته و در هفته يي كه به پايان رسيد رخ داد، اوج يابي بيسابقه يي در موضعگيري هاي شديد عليه رژيم را مي بينم. اظهارات جرج بوش مبني بر اين كه براي اجتنباب از جنگ جهاني سوم بايد جلوي دستيابي رژيم به صلاح اتمي را گرفت، اظهارات اخير ديگ چيني معاون رئيس جمهوري آمريكا كه علاوه بر اين كه رژيم را مانع پيشرفت تلاشهاي صلح در خاورميانه دانست، گفت كه:«رژيم ايران از ظهور يک جامعه شيعه عرب قدرتمند و مستقل در عراق که به جای قم در پی رهبری مذهبی از مراکز سنتی اجتهاد شيعه در نجف و کربلا است، می ترسد و همچنين در پی ضعيف نگه داشتن عراق برای پيشگيری از تهديد تهران به وسيله بغداد است»، اقدام 36 نماينده از هر دوحزب دموكرات و جمهوريخواه در تنظيم قطعنامه يي كه در آن از دولت آمريكا خواسته شده است كه به مقابله با گروههاي ترويستي و مورد حمايت رژيم در آمريكاي لاتين برخيزد، و اظهارات توني بلر- نماينده كميته چهار جانبه در روند صلح خاورميانه است- مبني بر اينكه بنياد گرايي اسلامي اكنون مثل ظهور فاشيسم در بين سالهاي 1920 تا1930 است و اين كه اين ايدئولوژي يك مقر دارد و آن رژيم ايران است و«در خاورميانه ديديم كه اين ايدئولوژي از پاي در نيامده است، برعكس اين تفكر ابتدا ما را از پا در خواهد آورد»، اينها همه نشان دهنده اين است كه مساله بسيار فراتر از مساله غني سازي اورانيم است و فعاليتهاي اتمي رژيم تنها بخشي از مشكل غرب با رژيم است و نه همه آن و به ويژه مساله آمريكا با رژيم، با ختم احتمالي مساله غني سازي اورانيوم پايان نمي يابد. در واقع از زمان مطرح شدن طرح يا استراتژي خاورميانه بزرگ از سوي آمريكا، كه رژيم به شدت به آن واكنش نشان داد، جناح ولي فقيه براي مقابله با آن به فعاليتهاي خود براي محكم كردن نفوذش در سوريه و لبنان و فلسطين و سودان افرود كه البته با هزينه كردن ميليونها دلار از دارائيهاي مردم ايران همراه بود. درعراق اگر چه عمليات عمال رژيم پنهاني و بوده و هست ولي اقداماتي كه بعد از روي كار آمدن رژيم جديد عراق عليه سازمان مجاهدين مستقر در آن كشور صورت گرفته است از جمله دستگيري دوتن از اعضاي مجاهدين مجاهدين توسط افراد ملبس به لباس پليس و سوار به اتومبيل پليس در بغداد كه مقامات رسمي از آن اظهار بي اطلاعي كردند و اقدامات خرابكارانه در انفجار لوله آب يايگاه اشرف، نشانه گوياي حضور عملياتي رژيم در عراق است.
خاورميانه اسلامي با مركزيت رژيم ولايت فقيه در برابر خاروميانه بزرك استراتژي رژيم در برابر آمريكا است. اخيرا محاسبات و تحليلي استراتژيكي در زمينه ايجاد يك بلوك قدرتمند اسلامي در برابر آمريكا كه وسعت آن فراتر از خاورميانه است، تحليلي كه در نوع خودش سعي شده همه جانبه نگر باشد- ،از سوي يكي از دست اندركاران صاحب نقش در سياستهاي تماميت خواهانه در داخل و توسعه طلبانه در سياست خارجي، يعني رحيم صفوي فرمانده سابق سپاه پاسداران و دستيار و مشاور عالي نظامي ولي فقيه ارائه شده است. اين تحليل و ارزيابي كه در اولين نشست مجمع نمايندگان اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان(1) ارائه شده، جمعه 4 آبان (26 اكتبر)روي سايت ايسنا قرار گرفت. صفوي در سخناني در اين جمع، ايران را قلب سياسي جهان اسلام ناميد و با ذكر آمار جمعيتي و منابع نفت گاز كشورهاي اسلامي، ميزان افزايش جمعيت در اين منطقه تا سال 2050 و حركتي كه در خارج شدن جهان از وضع تك قطبي ديده مي شود، مجموع 57 كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامي را قدرت و قطبي براي آينده ارزيابي كرد و گفت كه جهان اسلام در 50 سال آينده به قدرت بزرگي تبديل مي شود(2). تحليل ارائه شده از سوي يحيي رحيم صفوي نگرشي براي يك دوره بلند مدت است كه اگر چه جاه طلبيهاي ابلهانه وخود محور بينهايي ايدئلوژيكي رهبران رژيم ولايت فقيه را منعكس مي كند، اما در عين حال نمايانگر گرايش و سياستي است كه تئوريزه شده است و به همين دليل رژيم در پي طرح ريزي و تدوين برنامه هاي مرحله يي براي تحقق آن است و به خاطر همين مي شود گفت كه اصطكاك و تضاد آمريكائيها با رژيم تنها بر اساس اتهامات واهي آمريكا نبايد باشد. ارزيابي هپروتي قلب سياسي جهان اسلام بودن رژيم ولايت فقيه در حالي است كه در داخل كشور كارگر و معلم و دانشجو از عملكرد جبارانه و سركوبگرانه رژيم در فريادند و عمال سركوبگر رژيم هر روز جنايتي تازه مي آفريند كه يكي از آخرين نمونه هايش در همدان بود كه عمال امر به معروف رژيم يك دختر دانشجو پزشكي را به كام مرگ فرستادند. فقر و اعتياد و فحشا بيداد مي كند و در همان حال كارگزاران فاسد رژيم به تاراج تروت و دارايي ملي مي پردازند. رژيمي كه در درون خودش با بحران و انشعاب رو به روست و انزجار شديد بخش عظيم جمعيت مسلمان كشور را نسبت به خود برانگيخته و بخشي از كارگزاران ديروز را به منتقدان و نارضايان ولي امر مسلمين بدل كرده است، مي خواهد رهبري جهان اسلام را به عهده بگيرد كه از فرقه ها و شعب مختلف اسلامي تشكيل شده كه هيچ نسبتي با ولايت فقيه ندارند. به علاوه در داخل اين كشورها هم برداشت فراگير و يك دست از اسلام وجود ندارد. از مراكش تا تاجيكستان و اندونزي اين گونه است . تنها اسلام بن لادن است كه از بين مسلمانان مراكش و مصر و عراق و پاكستان و افغانستان و اندونزي، عضو گيريهايي براي عمليات ترورستي كرده است. اسلامي كه خوشبختانه جايي بين مردم ايران ندارد و گرايش مورد حمايت جمعيت كشورهاي اسلامي هم نيست و تنها در بخشي از پاكستان و افغانستان حامياني دارد.
-----------------------------

1- جامعه اسلامي دانشجويان مثل ساير تشكلهايي كه عنوان جامعه اسلامي دارند، به جناح هار رژيم مربوطند، مثل جامعه اسلامي اصناف و بازار، جامعه اسلامي مهندسين. اما جامعه اسلامي دانشجويان را بايد مولود طرح و تفكر سعيد امامي در بوجود آوردن «تشكلهاي موازي» حامي ولايت فقيه در برابر تشكلهاي موجود كه راه انتقاد پيش گرفته بودند دانست. اين تشكل كه مثل بسيج دانشجويي از سوي جناح هار حمايت مي شوند نقش اصلي شان تقابل با انجمنهاي اسلامي دانشجويان تشكيل دهنده دفتر تحيكيم وحدت است. اين نقش را اينان در ماجراي 18 تير نيز نشان دادند.
2-یحیی رحيم صفوي كسي است كه در آغاز دوره اول رياست جمهوري خاتمي، در مقام فرمانده كل سپاه پاسداران، منتقدان سياستهای سختگيرانه و جناج موسوم به اصلاح طلب را به گردن زدن و زبان بريدن تهديد كرد و گفت كه اينها لباس اخوندي دارند اما منافقند. همچينين او در يك سخنراني در جمع بسيج دانشجويي وعده داد كه به موقع سر مخالفان را خواهد كوبيد. حمله انصار حزب الله به عطاالله مهاجراني، وزير ارشاد اسلامي و عبدالله نوري وزير كشور وقت در يك راهپيمايي دولتي كه گويا به قصد كشتن عبدالله نوري صورت گرفته بود، از رويدادهاي همان دوران است.متن آن گزارش ایسنا از سخنان صفوی را در لینک زیر می توانید مطالعه کنید.


 


پ – 27 اكتبر2007- 5 آبان 1386

vendredi, octobre 26, 2007

روياي يحيي رحيم صفوي براي 50 سال آينده

رویای یحیی رحیم صفوی برای 50 سال آینده

 
.
مطلب زير اظهارت رحيم صقوي است كه خبرگزاري ايسنا روز جمعه 4 آيان 1386 نقل كرده است

سردار صفوي (كامل):ايران قلب سياسي جهان اسلام است ازنظر نظامي بايد آمادگي لازم را داشته باشيم. ظرفيت سياسي و اقتصادي آمريكا ايجاب نمي‌كند جنگ جديدي آغاز كند
سرويس: سياسي1386/08/04 26-2007-10-11:28:37 - كد خبر:01739-8608
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهرانسرويس: سياسي

سردار رحيم صفوي درجمع خبرنگاران گفت: « فروش اسلحه بزرگ‌ترين درآمد كارخانجات آمريكايي است و تسلط بر منابع انرژي جهان نيز جزو اهداف استراتژيك آمريكايي محسوب مي‌شود.»

فروش اسلحه ‌و تسلط بر منابع انرژي جهان جزو اهداف استراتژيك آمريكا محسوب مي‌شود
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مشاور عالي فرماندهي كل قوا در حاشيه‌ اولين نشست مجمع نمايندگان اتحاديه جامعه‌ اسلامي دانشجويان درپاسخ به پرسشي مبني برآنكه با توجه به اينكه بسياري از اعضاي دولت بوش از جمله ديك چني كارخانه اسلحه دارند و ازسويي هزينه‌هاي جنگ آمريكا در عراق و افغانستان افزايش يافته است و دولت بوش نيز به نوعي تبليغات ضد جنگ و صلح انجام مي‌دهد جنگ چه منافع مادي براي آمريكا دارد؟ اظهارداشت:« تا آنجا كه بنده اطلاع دارم جنگ‌طلباني كه پشت سر استراتژي يك جانبه‌گرايي آمريكايي هستند صاحبان كارتل‌هاي نفتي هستند كه ديك چني جزء آن گروه است و ديگران صاحبان صنايع نظامي آمريكا هستند.»

وي ادامه داد:« طبيعتا از اهداف آمريكايي‌ها درحمله نظامي به عراق و افغانستان تسلط بر نفت خاورميانه است كه بيش از 65 درصد از ذخاير نفتي جهان در اين منطقه است؛ كه در اين ميان وجود 742 ميليارد بشكه نفت اثبات شده در منطقه وجود دارد.»
وي ادامه داد:« هدف دوم آنها مي‌تواند فروش سلاح‌ها باشد كه در خبرها شنيده‌ايم حدود60 ميليارد دلار به كشورهاي منطقه از جمله عربستان، كويت و امارات سلاح فروخته مي‌شود. بنابراين مي‌توان گفت كه اين علاوه بر اهداف سياسي است كه آمريكايي‌ها دنبال مي‌كنند كه از جمله‌ي آن تشكيل خاورميانه‌ي بزرگ بود كه با شكست مواجه شد.»
سردار صفوي راجع به علي شيميايي، گفت:« قبل از اينكه راجع به علي حسن مجيد صحبت شود بايد بدانيم كساني كه اين عوامل را در اختيار عراق گذاشتند چه كساني بودند؟ آنها اروپايي‌ها از جمله آلمان، فرانسه و كارخانجات و تكنولوژي انگليسي‌ها بودند كه پيچيده‌ترين و مرگبارترين سلاح‌هاي شيميايي همچون گاز خردل را در اختيار صدام گذاشتند كه تنها يكي از آثار كمك‌هاي اروپايي‌ها پنج هزار كشته‌ي شيميايي حلبچه است و ديگر آثار آن وجود 300 هزار جانباز جنگ تحميلي است كه از اين تعداد حدود 40 تا 45 هزار آلوده‌ي شيميايي وجود دارد كه هر هفته يك نفر از آنها بعد از 19 سال عوامل شيميايي در بدن‌شان فعال شده و به شهادت مي‌رسند.»
مشاور عالي فرماندهي كل قوا، ادامه داد:« از نظر بنده محكوم، كشورهاي اروپايي هستند كه اين عوامل را در اختيار آنها قرار داده‌اند و آمريكايي‌ها، كه هيچگاه بمباران شيميايي عراق را محكوم نكردند و البته سرنوشت نكبت‌بار صدام و علي حسن مجيد و ديگر عوامل حزب كافر بعث عراق را شاهد بوديم كه چگونه به سرنوشت ذلت‌باري كشيده شدند و به لطف خدا سرافرازي و پيروزي ملت ايران و تاثيرگذاري و كنش‌گري جمهوري اسلامي را در معادلات خاورميانه مي‌توانيم ببينيم.»

قلب سياسي جهان اسلام ايران است
سردار صفوي با بيان اينكه قلب سياسي جهان اسلام ايران است، گفت: استفاده از ظرفيت‌ها و عوامل توانمندساز جهان اسلام از نظر اقتصادي، سياسي، دفاعي، امنيتي، فرهنگي و علمي مي‌تواند براي نيل به پيشرفت اقتصادي و رفاه و آسايش، امنيت و دفاع دسته‌جمعي از كشورهاي اسلامي و تامين عدالت اجتماعي و منافع ملي در چارچوب منافع جمعي، جهان اسلام را به قدرت بزرگي تبديل كند.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مشاور عالي فرماندهي كل قوا كه در اولين نشست مجمع نمايندگان اتحاديه‌ي جامعه‌ي اسلامي دانشجويان كه در حسينيه‌ي جماران برگزار شد، سخن مي‌گفت با بيان اينكه خدا را شاكرم كه توفيق داد در جمع نوراني و باصفاي شما دانشجويان در اين مكان مقدس كه بوي امام(ره) را مي‌دهد حضور پيدا كنم، گفت: بر قلب ملكوتي امام و فرزندان عزيز ايشان آيت‌الله حاج سيد مصطفي كه اول آبان سالگرد شهادت ايشان است و عزيز بزرگوار حاج سيد احمد سلام و صلوات مي‌فرستيم و از خداوند خواستارم كه ما و شما به آرمان‌هاي امام(ره) و مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه‌اي تا آخر عمر باقي بمانيم؛ چرا كه سعادت دنيا و آخرت ملت ما از مسير قرآن، عترت و ولايت فقيه مي‌گذرد.

شناخت شرايط جديد به ما كمك مي‌كند كه منفعلانه با مسائل جديد و منطقه برخورد نكنيم
وي با بيان اينكه محور اصلي صحبت بنده تحليل محيط جديد امنيت بين‌المللي و منطقه‌ي خاورميانه است، خاطرنشان كرد: جهان و منطقه‌ي ما در يك شرايط فوق‌العاده پيچيده، حساس و سرنوشت‌ساز به سرمي‌برد و در اين شرايط پيچيده شناخت شرايط جديد به ما كمك مي‌كند كه منفعلانه با مسائل جديد و منطقه برخورد نكنيم؛ بلكه كنش‌گري تاثيرگذار در روابط بين‌الملل و منطقه‌اي به نفع مصالح ملي، منافع ملي و امنيت ملي كشورمان داشته باشيم.

استراتژي نظامي و سياست يك‌جانبه‌گري آمريكايي‌ها طي پنج سال گذشته هنجارشكني بين‌المللي است
مشاورعالي فرماندهي كل قوا تصريح كرد: بدون ترديد هم‌اكنون محيط امنيت جهاني متفاوت از دو دهه‌ي گذشته است و تغيير اساسي در مشخصه‌هاي بين‌المللي جديد حاصل شده است كه آن را از مختصات بين‌المللي قبل كاملا متمايز مي‌كند كه طي پنج سال گذشته استراتژي نظامي و سياست يك‌جانبه‌گري آمريكايي‌ها و حمله‌ي نظامي گسترده و لشكركشي گسترده به عراق و خليج فارس و اشغال نظامي به بهانه‌ي حادثه‌ي 11 سپتامبر هنجارشكني بين‌المللي است، بدون آنكه با هيچ مصوبه‌اي از شوراي امنيت سازمان ملل منطبق باشد و بدون اينكه هيچ توافق دسته‌جمعي با كشورهاي اروپايي داشته باشد. آمريكايي‌ها و بوش و تيم جنگ‌طلب‌اش تصميم به حمله‌ي نظامي و اشغال گرفتند كه اين مسئله يك محيط ناامن، ناپايدار همراه با تغيير و تحولات غير پيش‌بيني را به وجود آورد و حتي براي خود آمريكايي‌ها نيز وضعيت، غير قابل پيش‌بيني است.

  پنجاه و دو كشور جهان خواستار كاهش تسلط آمريكا بر جهان هستند
سردار صفوي ادامه داد: هم‌اكنون بعد از پنج سال منطقه‌ي خاورميانه و جهان ناامن‌تر شده و نتايج تحقيق يك موسسه‌ي بين‌المللي از مردم، آن است كه 52 كشور جهان خواستار شدند كه تسلط آمريكا بر جهان كاهش يافته و قدرت‌هاي كشورهايي كه داراي قدرت نظامي بزرگ هستند، كاهش يابد و بيشتر آنها خواستارند كه نيروهاي نظامي آمريكا از عراق خارج شوند و اين در حالي است كه چند روز گذشته بوش مجددا بر طبل جنگ كوبيد و صحبت از جنگ سوم جهاني كرد.
وي خطاب به دانشجويان، گفت: براي شما دانشجويان كه محور حق‌طلبي و آزادي‌خواهي هستيد و براي همه‌ي روشنفكران جهان بايد قابل توجه باشد كه در شرايط جديد امنيت جهاني، آمريكا و صهيونيسم با بكارگيري ظرفيت انهدام و تخريب و تكنولوژي‌هاي پيشرفته‌ي هسته‌يي شبانه‌روز مشغول آدم‌كشي، مسلمان‌كشي، تخريب و ترور در كشورهاي اسلامي فلسطين، عراق و افغانستان هستند.

آمريكا و صهيونيسم عامل و منشا ناامني در جهان هستند
دستيار و مشاور عالي فرماندهي كل قوا با تاكيد بر اينكه آمريكا و صهيونيسم عامل و منشا ناامني در جهان هستند و سياست توسعه‌طلبانه‌ي آمريكا و صهيونيست عامل ناامني در منطقه است، تصريح كرد: آمريكايي‌ها ممكن است كه اين 160 هزار نيرو در عراق را آرام آرام خارج كنند، اما پيش‌بيني بنده آن است كه پايگاه نظامي خود را در افغانستان و عراق براي ساليان متمادي حفظ كنند، بنابراين عصر كنوني را مي‌توان از نظر امنيت عصر عدم اطمينان، عدم قطعيت، سيال بودن امنيت و ناپايداري استراتژيك نامگذاري كرد.

آمريكايي‌ها در تك‌بعدي كردن جهان با شكست مواجه شده‌اند
فرمانده‌ي سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، خاطرنشان كرد: آمريكايي‌ها در تك‌بعدي كردن جهان و تشكيل خاورميانه‌ي بزرگ با شكست مواجه شده‌اند و جهان كنوني نيز به سمت چند قطبي شدن قدرت در حال حركت است و خاورميانه‌ي اسلامي نيز در حال شكل گرفتن مي‌باشد؛ خاورميانه‌اي كه مقابل خاورميانه‌ي آمريكايي قرار دارد و ملت‌هاي آن بيدار شده‌اند و به سمت مقابله با سياست‌هاي آمريكا و صهيونيسم و مقابله با تجاوزگري‌هاي آمريكا و صهيونيسم هستند.
سردار صفوي گفت: يكي از مشخصه‌هاي محيط امنيت جهاني آن است كه قدرت‌هاي جهاني فراتر از جهت‌گيري‌هاي ژئوپليتيك جهان حركت مي‌كنند و الگوي برخورد قدرت‌ها و نظام بين‌المللي در دوران قديم رقابت و احاطه‌ي ژئوپليتيك بود و همچنين يكي از اهداف در دوران جنگ سرد تقسيم‌بندي به شمار مي‌آمد.
وي خاطر نشان كرد: در دوران جنگ سرد يعني از سال 1945 تا فروپاشي شوروي در سال 1991 اين دوران، دوران جنگ سرد بود كه در آن زمان اين دو قطب تلاش مي‌كردند جهان را تسخير كرده و هر كدام در منطقه‌ي ژئوپلتيك آن قدرت نفوذ و مرزهايي فراتر از تعريف را تسخير كنند و در آن زمان رقابت شديدي بين اين دو گروه وجود داشت.
مشاورعالي فرماندهي كل قوا ادامه داد: بعد از سال 1991 مشخصه جديد آنها اين است كه الگوهاي برخورد ايدئولوژيك و اقتصادي فراتر از جهت‌گيري‌هاي سابق ژئوپليتيك در حال عمل كردن است و برخوردها، جنبه‌ي فرهنگي پيدا كرده و توسعه‌ي حوزه‌هاي فرهنگي و تمدني براي قدرت‌هاي بزرگ يك هدف مي‌باشد و اين قدرت‌ها تلاش مي‌كنند با اين ملاحظه كه ماهيت تمدني قدرتها بر ماهيت ژئوپليتيك و استراتژي انها غلبه پيدا كرده، معماري و مهندسي امنيت محيط جديد جهاني را تنظيم كنند و الگوهايي كه براي شكل‌گيري اين مهندسي را طراحي كنند را دارند و همه اين ناظر بر پيدايش مفاهيم جديدي از قدرت، فرهنگ، اقتصاد، سياست و امنيت است.

محيط جديد جهاني به سمت چند قطبي شدن جهان در حال حركت است
فرمانده‌ي سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، گفت: به نظر مي‌رسد كه محيط جديد جهاني به سمت چند قطبي شدن جهان در حال حركت است و اتحاديه‌ي اروپا و آمريكا به عنوان دو قدرت مطرح خواهند بود و قدرت‌هاي آسيايي همچون چين تا سال 2025 در حال شكل‌گيري خواهند بود و هندي‌ها نيز در اين بين خود را پيدا مي‌كنند و روس‌ها نيز در حال چپاول با يك‌جانبه‌گرايي آمريكا و ايستادگي با آنها هستند و هم‌اكنون فدراسيون روسيه به دنبال كسب قدرت بزرگ حركت مي‌كند.

جهان اسلام تا 50 سال آينده به قدرت بزرگي در جهان تبديل مي‌شود
وي ادامه داد: از نظر بنده قدرت جهان اسلام مركب از حداقل 57 كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامي تا 50 سال آينده ظرفيت و پتانسيل تبديل شدن به قدرت بزرگ فرهنگي، سياسي، اقتصادي و تمدني را دارد و تا پنجاه سال آينده جهان اسلام مي‌تواند تبديل به قدرت بزرگ در جهان شود.
سردار صفوي ادامه داد: يكي از عوامل توانمندساز شدن قدرت‌هاي بزرگ تا 50 سال آينده وسعت سرزميني كشورهاي اسلامي است كه اين 57 كشور با حدود 37 ميليون كيلومتر مربع حدود يك پنجم مساحت خشكي‌هاي سراسر دنيا را عهده‌دار هستند و بدنه‌ي اصلي جهان اسلام از كرانه‌هاي اقيانوس اطلس تا شمال آفريقا، خاورميانه، آسياي مركزي، جنوب غربي آسيا و از آنجا به سمت جنوب شرقي آسيا كشيده شده است و قسمت عمده‌اي از دو قاره‌ي بزرگ آسيا و آفريقا و بخشي از كشورهاي اروپايي و قسمت‌هايي از آمريكاي لاتين مسلمان هستند.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سردار صفوي خاطر نشان كرد: دومين موقعيت براي تبديل شدن جهان اسلام به قدرت بزرگ از لحاظ ژئوپلتيك است. كشورهاي اسلامي از لحاظ استراتژي از سوي غرب با جهان مسيحيت سكولاريسم و از شرق با حوزه‌ي تمدني بوديسم و هندويسم مواجه هستند كه عمدتا اين دو در چين و هند وجود دارند و از سوي ديگر از نظر ژئواستراتژيك كه سومين موقعيت برتر كشورهاي اسلامي است همان وجود تنگه‌ها و گذرگاه‌ها به شمار مي‌آيد كه نقل و انتقالات تجاري و نظامي در آن انجام مي‌شود كه اين گلوگاه‌ها در اختيار مسلمانان است.
وي خاطر نشان كرد: چهارمين عامل توانمندساز كشورهاي اسلامي موقعيت ژئواكونوميك كشورهاي اسلامي است كه منطقه‌ي خاورميانه به تنهايي حدود 70 درصد از ذخاير نفت جهان را تا سال 2005 دارا بود و با توجه به طرح‌هاي اين منطقه ذخاير نفت خام شناخته شده‌اش 742 ميليارد بشكه نفت است و اين در حالي است كه كل آمريكا تنها 30 ميليارد بشكه ذخاير نفتي دارد و در منطقه‌ي خاورميانه از نظر ميزان ذخاير نفت تا سال 2005 عربستان داراي 262 ميليارد ذخاير بشكه نفت شناخته شده است كه بعد از آن ايران تا سال 2005، 137 ميليارد بشكه نفت دارد و عراق 115 ميليارد بشكه نفت و بعد از آن كويت حدود 105 ميليارد بشكه نفت را دارا است.
فرمانده‌ي سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ادامه داد: از نظر گاز منطقه حدودا 38 تا 40 درصد ذخاير گاز جهان را دارا مي‌باشد كه ايران در خاورميانه مقام اول را داراست و در مقياس جهاني مقام دوم را بعد از روسيه دارد. ايران به تنهايي حدود 14 درصد كل ذخاير گاز را دارد كه حدود 49 درصد در پارس جنوبي؛ يعني همانجايي كه گاز به بقيه‌ي كشورها فرستاده مي‌شود است و همان 57 كشور اسلامي نيز داراي ذخاير عظيمي از انواع معادن هستند.
وي تصريح كرد: آخرين موضوع در رابطه با تبديل شدن جهان اسلام به قدرت بزرگ موقعيت ژئوكلچر جهان اسلام است كه در اين رابطه جمعيت 1/5 ميليارد نفري فعلي جهان اسلام داراي يك فرهنگ الهي و عبادي هستند و داراي يك قبله‌گاه، خدا، كتاب و مراسم مشترك عبادي همچون حج، نماز و روزه هستند.
مشاور عالي فرماندهي كل قوا ادامه داد: در حال حاضر بيش از شش ميليارد نفر، جمعيت كل جهان است كه 1/5 ميليارد آن مسلمان است و تصور كنيد تا سال 2050 جمعيت مسلمانان چند نفر مي‌شود. بر اساس آمار مرجع جمعيت بانك جهاني كه پيش‌بيني جمعيت را تا سال 2050 كرده است قاره‌ي آسيا تا سال 1996، 5/3 ميليارد نفر جمعيت داشته و پيش‌بيني مي‌شود كه تا سال 2050 به 7/5 ميليارد نفر برسد. آفريقا 728 ميليون نفر جمعيت داشته و تا سال 2050، 1/2 ميليارد نفر جمعيت دارد. آمريكاي جنوبي 486 ميليون نفر جمعيت داشته و تا سال 2050، 840 ميليون جمعيت دارد. آمريكاي شمالي 295 ميليون نفر جمعيت داشته و تا سال 2050، 374 ميليون نفر جمعيت دارد. اروپا 728 ميليون جمعيت داشته و تا سال 2050، 721 ميليون نفر جمعيت دارد و اقيانوسيه 29 ميليون جمعيت داشته كه تا سال 2050، 46 ميليون نفر جمعيت دارد. بنابراين پيش‌بيني مي‌شود جهان تا سال 2050، 8/9 ميليارد يعني حدود 10 ميليارد نفر جمعيت داشته باشد كه از اين تعداد تنها در دو قاره‌ي آسيا و آفريقا هفت ميليارد و 800 ميليون نفر خواهند بود كه بيشتر نيز در اين كشورها مسلمان وجود دارد.
سردار صفوي تصريح كرد: كشورهاي مسلمان در آفريقا و آسيا هستند و اين 57 كشور مسلمان عضو كنفرانس اسلامي غير از مسلمان‌هايي بوده كه به طور مثال در هند حدود 100 ميليون مسلمان وجود دارد و يا در چين 100 ميليون مسلمان و در روسيه 30 ميليون مسلمان، در آلمان 11 ميليون مسلمان، در آمريكا 12 ميليون مسلمان و در انگلستان بيش از دو ميليون مسلمان وجود دارد و اين كشورها جزء مسلمان‌ها در آن 57 كشور نيستند.
فرمانده‌ي سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، قلب جغرافيايي يا ايدئولوژيك جهان اسلام را مكه و مدينه و قلب سياسي جهان اسلام را ايران خواند و گفت: رهبري امام و مقام معظم رهبري و اسلامي كه نداي بيداري به ملتها ميدهد اسلامي كه اسلام مبارز است مخالف صهيونيست‌ها است و جهان اسلام را به سمت بيداري مي‌برد. اگر چه آمريكايي‌ها و صهيونيستها اروپايي‌ها و عوامل آنها نمي‌گذارند وحدت جهان اسلام حاكم شود ولي موج بيداري اسلامي و مقاومت و آنچه كه در عراق و لبنان رخ داده است مسلمانان را به يك اتحاد دسته‌جمعي مي‌رساند.
وي به بيان خاطره‌هايي در دوران جنگ از امام پرداخت.

ظرفيت سياسي و اقتصادي آمريكايي‌ ايجاب نمي‌كند كه يك جنگ سوم و جبهه‌ي جديدي را آغاز كند
سردار صفوي در ادامه در پاسخ به سوال يكي از دانشجويان مبني بر آنكه ايران چگونه مي‌خواهد در مقابل سياست جنگ‌طلبانه‌ي آمريكا مقابله كند، گفت: ظرفيت سياسي و اقتصادي آمريكايي‌ها ايجاب نمي‌كند كه يك جنگ سوم و جبهه‌ي جديدي را آغاز كند. آمريكايي‌ها در حمله به ايران داراي سه مشكل هستند. مشكل اول آنها اين است كه واكنش ايران و اينكه قدرت ايران چه بلايي بر سر آنها مي‌آورد را نمي‌دانند. مشكل دوم آنها اين است كه نمي‌دانند بحث انرژي چه خواهد شد و مشكل سوم نيز آن است كه نمي‌دانند بر سر اسرائيل چه خواهد آمد؟

اگر يك ترقه در خليج فارس زده شود نفت به بالاي 200 دلار مي‌رسد
مشاور عالي فرماندهي كل قوا تاكيد كرد: بالاخره آمريكايي‌ها 160 هزار نيرو در عراق دارند و تمام نيروهايشان آسيب‌پذير هستند و ممكن است مورد هدف ايران قرار گيرند و آنها اين موضوع را خوب مي‌فهمند. موقعي آن طرف دنيا بودند ولي الان نزديك ما هستند و در عراق و افغانستان در دسترس ما و آسيب‌پذيرند و از سويي اگر يك ترقه در خليج فارس زده شود نفت به بالاي 200 دلار مي‌رسد و از آنجا كه آمريكا بزرگ‌ترين رصدكننده‌ي نفت جهان است از كل نفتي كه در جهان توليد مي‌شود 25% آن يعني يك چهارم نفت جهان را آمريكا مي‌خواهد و آمريكا محتاج به انرژي است.
وي ادامه داد: از سوي ديگر دولت اولمرت در حال فروپاشي است و مي‌خواهد اولمرت را به خاطر فساد مالي محاكمه كند و وضعيت تزلزلي در دولت فعلي وجود دارد و همچنين وضعيت اولمرت به دليل شكست در جنگ 33 روزه در خطر است. از اينرو با اين سه بحث آمريكايي‌ها بعيد است كه جنگ مجددي داشته باشد و اخيرا نيز رييس ستاد مشترك آنها در مصاحبه‌اي گفته است كه نيروي زميني آنها در حال از هم پاشيدن است.

از نظر نظامي بايد آمادگي لازم را داشته باشيم
فرمانده‌ي سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، تاكيد كرد: ايران كشور قدرتمندي است البته از نظر نظامي بايد آمادگي لازم را داشته باشيم. نيروهاي مسلح ما، سپاه و ارتش با قدرت تمام در توسعه‌ي آمادگي‌هاي رزمي و در هوشياري اطلاعاتي به سر مي‌برند و البته هيچگاه نبايد غافلگير شويم و اينكه حمله‌ي جديدي را آمريكايي‌ها ساماندهي كنند احتمال آن كم است ولي به هر حال بايد آمادگي لازم را داشت.

خيزش آزادي‌خواهي و استقلال‌طلبي در كشورهاي جهان اسلام رو به توسعه است
سردار صفوي در پاسخ به اين پرسش كه در سال‌هاي اخير با وجود اختلافاتي كه وجود دارد اتحاد كلي جهان اسلام را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ گفت: با اطمينان مي‌گويم كه ملت‌هاي جهان اسلام در حال بيدار شدن هستند. خيزش آزادي‌خواهي و استقلال‌طلبي در كشورهاي جهان اسلام رو به توسعه است و اين موضوع براي همه‌ي مسلمانان مي‌باشد و همانطور كه مي‌دانيد هيچكس تصور نمي‌كرد كه در فلسطين مردم به اسماعيل هنيه راي داده و در لبنان همه سيد حسن نصرالله را مي‌شناسند و در تركيه لائيك عبدالله گل يعني يك مسلمان رييس جمهور شود و مي‌بينيم كه در حال حاضر در تركيه تظاهرات ضد آمريكايي وجود دارد.

موج بيداري اسلامي در حال شكل‌گيري است
مشاور عالي فرماندهي كل قوا تاكيد كرد: با اطمينان مي‌گويم كه موج بيداري اسلامي كه اساس آن پيروزي انقلاب، رهبري امام و فرمايشات مقام معظم رهبري است در حال شكل‌گيري است و شايد جالب باشد كه برخي از دوستان در كشورهاي ديگر نماز جمعه‌ي تهران را از شبكه‌ي اينترنت گوش مي‌دهند و اين يعني دنيا به هم نزديك شده و ملت‌هاي اسلامي در حال بيداري هستند.
به گزارش ايسنا، در انتهاي مراسم دانشجويان نماز مغرب و عشاء را به امامت سردار صفوي در حسينيه‌ي جماران اقامه كردند.
انتهاي پيام
What do you want to do ?
New mail

lundi, octobre 22, 2007

پايان تحمل لاريجاني و تشديد بحران با آمريكا

ايرج شكري

پايان تحمل لاريجاني و تشديد بحران با آمريكا

استعفاي لاريجاني از دبيري شوراي امنيت ملي و به عنوان مذاكره كننده ارشد رژيم در مساله اتمي با آژانس انرژي اتمي و اتحاديه اروپا، در شرايطي كه رژيم تحت فشارهاي بين اللملي بر سرمساله اتمي است، اقدامي مثبت از سوي يك خادم سخت كوش و صاحب نام نظام، كه سابقه سرداري و فرماندهي در سپاه پاسداران هم دارد، نبود. آدمي مثل لاريجاني كه سابقه بلندي در سياست و در عرصه مديريت رسانه يي دارد اين را خوب مي توانست بفهمد. هم چنانكه كسان ديگري چون احمد توكلي از كهنه كاران سياسي جناح راست رژيم كه كانديداي رياست جمهوري در رقابت با رفسنجاني و خاتمي بوده و رئيس مركز پژوهشهاي مجلس است و يك نماينده مجلس عضو كميسيون امنيت ملي مجلس و... ياد آور شده اند. اما رفتار احمدي نژاد در بور كردن و كنف كردن لاريجاني چنان بود كه ديگر تحمل لاريجاني تمام شد و خود را كنار كشيد. معركه گيريهاي احمدي نژاد در مساله اتمي و در حالي كه هنوز مذاكرات با آژانس انرژي اتمي به نتيجه قطعي نرسيده و با اولين انعطاف از طرف آژانس در ارائه گزارشي مثبت مبني صلح آميز بودن فعاليتهاي مورد بازرسي قرار گرفته، ( گرارشي كه با بي اعتمادي و انتقاد از سوي آمريكا و اروپا روبه رو شد)، پرونده اتمي را بسته شده اعلام كردن و به دنبال آن به آمريكا شاخ و شانه كشيدن، طبعا هيچ كمكي به كار دشوار لاريجاني نمي كرد. لاريجاني كه روش كار و توافقهاي دوره خاتمي با آژانس بين المللي انرژي اتمي را بباد انتقاد گرفته بود كه «مرواريد داديم و آب نبات گرفتيم»، يك وظيفه يا نقش فردي هم در اين ماجرا به دوش گرفته بود و آن اين كه بايد نشان مي داد كه بالاخره هنرش در وارونه كردن معامله و جبران خطا و خسران بزرگي كه با دادن مرواريد و گرفتن آب نبات نصيب نظام الهي جمهوري اسلامي شده چيست. جامعه بين المللي نگران و بي اعتماد نسبت به تلاشهاي رژيم براي دستيابي به سلاح اتمي است. كار مشكل پيش مي رفت و معركه گيريهاي احمدي نژاد عليه اسرائيل هم قوز بالا قوز مي شد. اما رويدادي كه كاسه صبر لاريجاني را لبريز كرد و تحملش به پايان رسيد و در برابر تحفه ولايت مدار و معجزه هزاره سوم «لنگ اندخت» بورشدنش توسط او (احمدي نژاد) در جريان سفر ولاديمير پوتين در هفته گذشته به ايران بود. در گزارش ديدار پوتين با آخوند خامنه اي، كه خبرگزاري فارس منبع خبرش را «پايگاه اطلاع رساني مقام معظم رهبري » ذكر كرد (متن يكساني بود كه روي سايتهاي رژيم قرار گرفت اما بعصي از آنها از جمله «حيات» بدون ذكر منبع به اسم خودشان آن را درج كرده بودند) از جمله آمده بود كه: «رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به ايده تشکيل اوپک گازی و مذاکرات خوبی که رييس جمهور روسيه در ايران داشته است ابراز اميدواری کردند: نتايج اين مذاکرات در آينده روشنِ روابط دو کشور، مفيد و مؤثرباشد. حضرت آيت الله خامنه ای در پايان سخنانشان خطاب به آقای پوتين گفتند: درباره سخنان و پيشنهاد شما تأمل خواهيم کرد». در اين گزاش اشاره اي به پيشنهاد پوتين نشده بود و در آن چه كه از سخنان پوتين در اين گزارش بود پيشنهادي در زمينه مساله هسته اي ديده نمي شد. روز بعد از ديدار خامنه اي با پوتين، لاريحاني در حاشيه سخنراني در اجلاس آخوندهاي دفاتر سياسي- عقيدتي ارتش، در پاسخ به خبرنگاري در مورد اين كه آيا پيشنهاد پوتين در زمينه مساله هسته يي بوده است، او اين خبر را تاييد كرد. اما احمدي نژاد بدون از دست دادن فرصت، فرادي آن روز آفتابه به دست اقدام به گند زدن به اعتبار لاريجاني كرد و در سوالي در اين مورد كه «گفته مي شود پوتين پيشنهادي در مساله اتمي داشته»، گفت هيچ پيشنهاد اتمي در كار نبوده است. طبيعي است كه آدمي با وزن و اعتبار علي لاريجاني در رژيم از اين ضربه از سوي كوتوله سياسي مثل احمدي نژاد، بايد به خود پيچيده باشد و ديگر تحملش به پايان رسيده باشد. محمد رضا باهنر نايب رييس مجلس گفته است كه همكاري لاريجاني با احمدي نژاد به بن بست رسيده بود و ديگر ادامه آن امكان نداشت، اما نگفته است چرا. اين حرف اما نشان دهنده آن است كه ادعاي الهام سخنگوي دولت مبني براين كه استعفاي لاريجاني به دلايل شخصي بوده و براي خدمت در عرصه هاي ديگري بوده است تحريف حقيقت است. آرمين عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي مساله را طور ديگري مطرح كرده و ادعايي كرده است كه بيشتر توضيح دهنده اختلاف نظر لاريجاني و احمدي نژاد است. به ادعاي آرمين، لاريجاني خيلي زود متوجه اشتباه خود در داوري در مورد عملكرد تيم سابق مذكره كننده شد و مي خواست مسير پرونده را به در مسير سابق(دوره خاتمي و تيم مذاكره كننده به سرپرستي آخوند روحاني) بياندازد، اما موضع كنوني احمدي نژاد كه به گفته آرمين مثل موضع سابق لاريجاني است، مانع پيشرفت كار او مي شد. آرمين گفته است لاريجاني مي گفت «د’رّ غلطان داديم آب نبات گرفتيم احمدي نژاد گفته طلا داديم، گردو گرفتيم». جانشين لاريجاني جليلي كه سمت مديركلي در وزارت خارجه داشته كسي است كه سايت آفتاب در شرج پيشينه او ياد آور شده است كه احمدي نژاد بعد از رئيس جمهور شدن تمايل داشت كه او را به سمت وزير خارجه انتخاب كند اما، با مذاكره يي كه شد او پذيرفت كه متكي را به اين سمت بگمارد. در برخي گزارشها آمده بود كه وي نويسنده نطقها و پيامهاي احمدي نژاد است. اين مساله هم در مورد انتصاب جليلي مطرح شده است كه آيا كسي كه عضو شوراي امنيت ملي نبوده مي تواند به عنوان دبير اين شورا انتخاب شود؟ در واقع آن چه احمدي نژاد در رابطه با لاريجاني پيش گرفت حالت بسيار خفيف و نرمي بود از روشي كه كليت جناح هار كه اسم ژنريك اصولگرا را برخود نهاده اند، با آخوند خاتمي بعد از رييس جمهور شدنش پيش گرفتند و در اين رويارويي جناب لاريجاني هم شركت داشت و خود خامنه اي هم همراه آنان بود. علاوه بر پرخاشهاي و اهانتهاي مستمر به وي در رونامه هايي چون كيهان و جمهوري اسلامي و رسالت، به محض اين كه او به يك سفر خارجي مي رفت يا وقتي قرار بود مقاماتي از كشورهاي خارجي به ايران سفر كنند، يكباره يك غوغا يا يك بگير وببند از طرف جناح رقيب راه مي افتاد تا به طرفهاي خارجي نشان دهند كه او هيچ كاره است. شخص خامنه اي در آستانه اولين سفر خاتمي به آمريكا براي شركت در اجلاس سازمان ملل، خودش وارد ميدان شد و براي اين كه هيچ توهمي در مورد امكان مذاكره با آمريكا از كانال خاتمي باقي نگذارد در يك سخناني گفت«مذاكره از رابطه بدتر است» .
به قدرت رسيدن خميني و آخوندها در ايران تيغي بود در كف زنگي مست، تيغي كه قبل از همه عليه مردم ايران و فزندان انقلابي و سلحشور و پاكبازش كه در آرزويي رهايي مردم از ديكتاتوري دست نشانده آمريكا رنجها در شكنجه گاههاي رژيم شاه برده بودند بكار گرفته شد. عملكرد ارتجاعي مشتي آخوند مرتجع ضد ايراني كه كارشان سركوبي مردم و مال اندوزي و تحميل معيارهاي ارتجاعي خود به مردم ايران است و روياي گسترش دامنه قدرت خود به سرزميهاي ديگر را دارند، اكنون در تمام زمينه ها با مقاومت و مخالفت و گروهاي لايه هاي اجتماعي مختلف در ايران روبه روست. پاسخ رژيم البته سركوبي شديد آنان است. با اين حال رويكرد ابلهانه رژيم در تشنج آفريني در روابط خارجي و توسعه طلبي، به راه خطر ناكي مي رود كه عواقب آن مي تواند به ايران و مردم ايران زيانهاي بيش از آنچه تا به حال رسيده برساند. اخطار جرج بوش همزمان با سفر پوتين به ايران كه براي اجتناب از جنگ جهاني سوم بايد مانع دسيتابي رژيم به سلاح اتمي شد؛ اظهارات تند اخير توني بلر نخست وزير سابق انگليس كه از سوي كميته چهار جانبه ( سازمان ملل، اروپا، آمريكا و روسيه) به عنوان نماينده در روند صلح خاورميانه برگزيده شده است، در ضيافت شامي در نيويورك تهديد كنوني افراط گرايي اسلامي را مثل ظهور فاشيم در سالهاي 1920 و 1930 دانست و گفت اين ايدئوژي اكنون يك مقر دارد و آن رژيم ايران است و اشتباه است اگر فكر كنيم كه اگر ما آنها را به حال خود رها كنيم آنها ما را به حال خود راه خواهند كرد(1)؛ اتهامات پي در پي آمريكا مبني بر ارسال سلاح از سوي رژيم به عراق و به افغانستان؛ خبر دو سه هفته پيش راديو فردا و تلويزيون صداي آمريكا مبني بر اين كه 18 نفر به اتهام تلاش براي تشكيل سپاه مهدي شمالي در جمهوري آذربايجان دستگيرشده و مورد محاكمه قرار دارند و به نقش سپاه پاسداران در تعليم دادن آنان اشاره شده بود؛ طرح دو اتهام در دو زمينه كه به نظر مي رسد در زمينه جديدي از سوي آمريكا عليه رژيم گشوده شده اند؛ نشان دهنده سير شتابنده رويدادها به سمت تشديد بحران است. يكي از دو زمينه ياد شده ، اتهامات عليه رژيم، در قطعنامه ارائه شده از سوي 36 نماينده كنگره از هر دوحزب، كه به ابتكار يك نماينده دموكرات مجلس نمايندگان آمريكا به نام ران كلاين مطرح شده ديده مي شود كه خبر آن روز 19 اكتبر از تلويزيون صداي آمريكا پخش شد(2). بنابر گزارش ياد شده اين نمايندگان خواهان اقدام دولت آمريكا براي متوقف كردن فعاليتهاي سازمانها تروريستي مورد حمايت رژيم در آمريكاي لاتين شده شده اند. ديگري اتهامي است كه اخيرا ديگ چيني معاون رئيس جمهور آمريكا كه به جنگ طلبي مشهور است و از معماران اشغال عراق شمرده مي شود، به رژيم وارده شده است. وي در يك سخنراني در موسسه سياستگذاری خاور نزديک واشنگتن (كه بنا به گزاشها به محافظه كاران نزديك است)، در روز 21 اكتبر ضمن تكرار اتهامات قبلي از قبيل ممانعت رژيم از برقراري صلح در خاورميانه و دست داشتن در قتل سربازان آمريكايي در عراق گفت:« رژيم ايران از ظهور يک جامعه شيعه عرب قدرتمند و مستقل در عراق که به جای قم، در پی رهبری مذهبی از مراکز سنتی اجتهاد شيعه در نجف و کربلا است، می ترسد و همچنين در پی ضعيف نگه داشتن عراق برای پيشگيری از تهديد تهران به وسيله بغداد است». اين سخنان اگر چه ممكن است با هدف به رويارويي كشاندن جامعه شيعيان عراق با رژيم بيان شده باشد اما به هرحال برگ تازه يي در اتهامات آمريكا عليه رژيم به نظر مي رسد». در چنين شرايطي خبرگزاري فارس كه نيمه رسمي و از حاميان دولت شمرده مي شود، مطلبي درج كرده كه در آن دين يهود، ديني نمايانده شده كه در اسلام و قرآن مورد سرزنش بوده و يكتا پرست بودن آنان مورد ترديد قرار گرفته است. اين مطلب مورد انتقاد موريس معتمد نماينده كليميان در مجلس قرار گرفت(سايت امروز). اكنون با توجه به آنچه يادد آوري شد، به نظر نمي رسد كه استعفاي لاريجاني دستاوردي جز تشديد بدگماني جامعه بين المللي در اهداف فعاليتهاي هسته يي رژيم داشته باشد. حالا بايد ديد كه با توجه به مهلتي كه براي صدور قطعنامه سوم عليه رژيم تعيين شده بود، معجزه هزاره سوم چه خبر خوشي هسته يي تا «ايام مباركه دهه فجر»، كه دوماهي بعد از پايان اين مهلت فرار مي رسد، به مردم خواهد داد.
---------------------
توضيحات:

براي مطالعه اظهارات توني بلر روي نشاني زير كليك كنيد

http://www.fararu.com/vdci.yarct1a33bc2t.html


2 - بنا بر گزارش ياد شده ه 36 تن از نمايندگان كنگره از هر دو حزب(19 نماينده از حزب دموكرات و 17 تن از حزب جمهوريخواه) با تنظيم قطعنامه يي از دولت آمريكا خواسته اند براي متوقف كردن شبكه هاي تروريستي مورد حمايت رژيم و در آمريكاي لاتين تدابير اساسي بيانديشد و در جهت محو اين شبكه ها بكوشد. در اين قطعنامه كه توسط ران كلاين عضو دموكرات آن تهيه شده، نسبت به عواقبِ تصميم رژيم براي بازگشايي مجدد سفارتخانه در شيلي, اكوآدور, نيكاراگوئه, اروگوئه و اعزام يك نماينده ويژه به بوليوي با توجه به گزارشهايي كه حاكي از فعاليت شاخه هايِ برون مرزي اطلاعات رژيم ايران در اين سفارتخانه ها و اعلام طرح سرمايه گذاريِ مشتركِ دوميليارد دلاري تهران و كاراكاس در ساير كشورهاي آمريكاي لاتين مي باشد، اظهار نگراني شده است. بنا بر هيمن گزارش «سركوب شبكه مالي تروريسم نيز در كانون توجه اين قطعنامه قرار دارد». امضا كنندگان اين قطعنامه ازدولت بوش مي خواهند, به توجه به دخالت روزافزون رژيم ايران در آمريكاي لاتين, از طريق گروه همكاري مشترك امنيتيِ آمريكا با برزيل , آرژانتين و پاراگوئه موسوم به سه بعلاوه يك, همكاري با ساير دولتهاي منطقه, در جهت محو شبكه تغذيه مالي گروههاي تروريستي در آمريكاي جنوبي برآيد. بنا بر نظر امضا كننده گان قطعنامنه گروههاي تروريستي, سالانه بين 300تا500ميليون دلار در معاملات در مناطق مرزي شيلي, كلمبيا,ونزوئلا, پاناما و ديگر نقاط مرزي آمريكاي لاتين به دست مي آورند. در قسمتي از اين قطعنامه ,به فعاليت برخي گروههاي تروريستي موردحمايت رژيم ايران مانند حزب الله لبنان اشاره شده , از جمله بمب گذاري سال 1994در مركز يهوديان در آرژانتين كه پليس بين المللي, قرار بازداشتِ گروهي از مقامات رسميِ پيشينِ رژيم ايران و يك رهبر حزب الله را به جرم دست داشتن در آن صادر كرده است. به گفته تلويزيون صداي آمريكا به گزارش كالج جنگ نيروي دريايي آمريكا حزب الله از طريق معاملاتي كه انجام مي دهد, سالانه حدود 10ميليون دلار در محدوده مرز مشترك برزيل, پاراگوئه و آرژانتين به دست مي آورد. اين قطعنامه قرار است سه شنبه هفته آينده در كميته امور خارجي مجلس نمايندگان آمريكا به رأي گذاشته شود.
پ-22 اكتبر2007- 30 مهر 1386

مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم(سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرنگاران مورد بازجویی قرار گرفتند

  مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم (سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرن...