mardi, juillet 31, 2012

ایرن زازیانس هنرمندی که نقش آفرینی در سینما برایش ممنوع شده بود درگذشت


ایرن زازیانس هنرمندی که  نقش آفرینی در سینما برایش ممنوع شده بود درگذشت
ایرج شکری


ایرن

 ایرن با چهره یی که در آن «بیداد زمان» مشهود و منعکس است(بالا)
او شباهتی هم به آوا گاردنر داشت(پایین) 
آوا گاردنر

ایرن
     **********                                 
سایت های رادیوهای فارسی زبان خارج از ایران و چند وبلاگ روز شنبه 29 ژوئیه برابر 9مردادخبر درگشت ایرن هنرمند برجسته سینما در قبل از انقلاب را  دادند. او هنگام مرگ 85 سال داشت و تاپان عمر برای گذران زندگی کار می کرد. بنا بر شرحی که در یکی دو وبلاگ در مورد زندگی او آمده است او در سال 62 که کار در سینما دیگر قطعا برای او ممنوع شد( و در این زمان سید محمد خاتمی عهده دار وزارت ارشاد بود)، به آلمان که خواهرش در آنجا اقامت داشته می رود و دوسال در آنجا می ماند که همراه بوده با گذراندن دوره یی در مورد بهداشت و زیبایی  پوست که در باز گشت به ایران از طریق همین تخصص به کار و تامین زندگی خود پرداخته است. وی گفتگویی که سال 87 به اعتماد به نفسی که داشته و این که هیچ وقت کسی را الگوی خود قرار نداده تاکید کرده است و از به طور سربسته به رفتار ناروایی که با او شده اشاره کرده است. وی در این زمینه گفته بود:« من در زندگی عادی ‌ام آنقدر جسور نبودم كه در مقابل دوربین سینما دیده شده است. بودند افرادی كه در مقابل دوربین احتیاط زیادی به خرج ‌دادند، اما در زندگی واقعی بی ‌پرده رفتار می ‌كردند.... نمی ‌توان در سینما نقش یک زن بدکاره را با نجابت ایفاء كرد. اسم این كار وفاداری به نقش نیست. اما جالب است كه در ایران، گاه تیره ‌روزی های زنانی كه بازیگران سینما نقش آنها را بازی كرده‌اند، دامن هنرپیشگان را نیز گرفته است و حساب نقش به پای نقش‌آفرین نوشته شده است». ایرن کار خود را در آغاز سالهای جوانی در تئاتر شروع کرده بود. از فیلمهایی که او در آن نقش آفرینی کرد یکی هم فیلم محلل ساخته نصرت کریمی بود در همان زمان هم خشم بسیار آخوندها را برانگیخت و در جایی دیدم که فقط سه روز در سینما نمایش داده شد. کارگردان آن نصرت کریمی نیز مورد خشم و نفرت آخوندهاست چنان که این کارگردان با ذوق و استعداد فرصت کار سینمایی در بعد از انقلاب پیدا نکرد و حتی گویا بعضی از آخوندها فتوای قتل او را داده بودند ولی خمینی مانع شده بود. ما نمی دانیم که روزگار در این همه سال و با سلطه این وحشی ها مرتجع درنده خو بر ایران، بر این هنرمندان چگونه گذشته است. تنها با خاموشی و چشم از جهان فروبستن آنها شاید چند خطی در مورد آنها مطلبی بخوانیم.l
 
  ایرن شباهتی هم به آوا گاردنر هنرپیشه سر شناس آمریکایی داشت. از او به عنوان برجسته ترین هنر پیشه سینما در قبل از انقلاب یاد شده است.

شرح زندگی هنری ایرن قبل از انقلاب و آنچه  بعد از انقلاب گذشته  با صای خودش

 زندگی ایرن به طور خیلی خلاصه همراه با تصویر


قسمتی از فیلم محلل که ایرن در آن نقش آفرینی کرده است.
http://youtu.be/I1NF1twAabk
  فیلم دیدنی محلل را به طور  کامل در لینک زیر می شود دید یا دانلود کرد البته کیفیت آن  خوب نیست ولی به دیدنش می ارزد


*************************
در لینک زیر ویدئو سخنان درد آلود چند هنرمند سینمای قبل از انقلاب، از جمله نصرت الله وحدت پوری بنایی و ناصر ملک مطیعی را در خانه ایرن در مراسم تشیع و تدفین او می توان دید


 

ایرن زازیانس هنرمندی که نقش آفرینی در سینما برایش ممنوع شده بود درگذشت


ایرن زازیانس هنرمندی که  نقش آفرینی در سینما برایش ممنوع شده بود درگذشت
ایرج شکری


ایرن

 ایرن با چهره یی که در آن «بیداد زمان» مشهود و منعکس است(بالا)
او شباهتی هم به آوا گاردنر داشت(پایین) 
آوا گاردنر

ایرن
     **********                                 
سایت های رادیوهای فارسی زبان خارج از ایران و چند وبلاگ روز شنبه 29 ژوئیه برابر 9مردادخبر درگشت ایرن هنرمند برجسته سینما در قبل از انقلاب را  دادند. او هنگام مرگ 85 سال داشت و تاپان عمر برای گذران زندگی کار می کرد. بنا بر شرحی که در یکی دو وبلاگ در مورد زندگی او آمده است او در سال 62 که کار در سینما دیگر قطعا برای او ممنوع شد( و در این زمان سید محمد خاتمی عهده دار وزارت ارشاد بود)، به آلمان که خواهرش در آنجا اقامت داشته می رود و دوسال در آنجا می ماند که همراه بوده با گذراندن دوره یی در مورد بهداشت و زیبایی  پوست که در باز گشت به ایران از طریق همین تخصص به کار و تامین زندگی خود پرداخته است. وی گفتگویی که سال 87 به اعتماد به نفسی که داشته و این که هیچ وقت کسی را الگوی خود قرار نداده تاکید کرده است و از به طور سربسته به رفتار ناروایی که با او شده اشاره کرده است. وی در این زمینه گفته بود:« من در زندگی عادی ‌ام آنقدر جسور نبودم كه در مقابل دوربین سینما دیده شده است. بودند افرادی كه در مقابل دوربین احتیاط زیادی به خرج ‌دادند، اما در زندگی واقعی بی ‌پرده رفتار می ‌كردند.... نمی ‌توان در سینما نقش یک زن بدکاره را با نجابت ایفاء كرد. اسم این كار وفاداری به نقش نیست. اما جالب است كه در ایران، گاه تیره ‌روزی های زنانی كه بازیگران سینما نقش آنها را بازی كرده‌اند، دامن هنرپیشگان را نیز گرفته است و حساب نقش به پای نقش‌آفرین نوشته شده است». ایرن کار خود را در آغاز سالهای جوانی در تئاتر شروع کرده بود. از فیلمهایی که او در آن نقش آفرینی کرد یکی هم فیلم محلل ساخته نصرت کریمی بود در همان زمان هم خشم بسیار آخوندها را برانگیخت و در جایی دیدم که فقط سه روز در سینما نمایش داده شد. کارگردان آن نصرت کریمی نیز مورد خشم و نفرت آخوندهاست چنان که این کارگردان با ذوق و استعداد فرصت کار سینمایی در بعد از انقلاب پیدا نکرد و حتی گویا بعضی از آخوندها فتوای قتل او را داده بودند ولی خمینی مانع شده بود. ما نمی دانیم که روزگار در این همه سال و با سلطه این وحشی ها مرتجع درنده خو بر ایران، بر این هنرمندان چگونه گذشته است. تنها با خاموشی و چشم از جهان فروبستن آنها شاید چند خطی در مورد آنها مطلبی بخوانیم.l
 
  ایرن شباهتی هم به آوا گاردنر هنرپیشه سر شناس آمریکایی داشت. از او به عنوان برجسته ترین هنر پیشه سینما در قبل از انقلاب یاد شده است.

شرح زندگی هنری ایرن قبل از انقلاب و آنچه  بعد از انقلاب گذشته  با صای خودش

 زندگی ایرن به طور خیلی خلاصه همراه با تصویر


قسمتی از فیلم محلل که ایرن در آن نقش آفرینی کرده است.
http://youtu.be/I1NF1twAabk
  فیلم دیدنی محلل را به طور  کامل در لینک زیر می شود دید یا دانلود کرد البته کیفیت آن  خوب نیست ولی به دیدنش می ارزد


*************************
در لینک زیر ویدئو سخنان درد آلود چند هنرمند سینمای قبل از انقلاب، از جمله نصرت الله وحدت پوری بنایی و ناصر ملک مطیعی را در خانه ایرن در مراسم تشیع و تدفین او می توان دید


 

مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم(سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرنگاران مورد بازجویی قرار گرفتند

  مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم (سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرن...