mercredi, juillet 27, 2016

اعتراض کانون نویسنگان ایران به جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد درگذشت احمد شاملواعتراض کانون نویسنگان ایران به جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد درگذشت احمد شاملو
  کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه ای به جلوگیری از برگزاری بزرگداشت احمد شاملو اعتراض کرد.
متن بیانیه ی کانون نویسندگان ایران:

مردم آزاده !
روز دوّم مرداد ۱٣۹۵ به فراخوان کانون نویسندگان ایران، قرار بود شانزدهمین سالگرد درگذشت شاعر بزرگ آزادی، برسرِ خاک او برگزار شود، امّا حاکمیت در ضدّیت با احمد شاملو و کانون نویسندگان ایران، یک باردیگر نشان داد که در سرکوب آزادیِ اندیشه و بیان، از هیچ خشونتی دریغ نمی کند. در کمال ناباوری، ماموران امنیتی درهای گورستان عمومی را بستند تا شاید مانع از اجرای برنامه های کانون شوند امّا مردم آزادی خواه و دوستداران شاملو، فضای امنیتی و پلیسی را برنتابیدند و در پشت درهای بسته، به بیانیه ی کانون نویسندگان ایران گوش فرادادند و سپس به شعرخوانی پرداختند.

کانون نویسندگان ایران با سپاس و قدردانی از ایستادگی مردم، اقدام اخیرِ ماموران انتظامی و امنیتی را نمونه ی آشکارِ نقض آزادی بیان و اندیشه می داند و این گونه رفتارهای سرکوب گرانه را محکوم می کند.

کانون نویسندگان ایران
۱٣۹۵/۵/۵

منبع : اخبار روز

lundi, juillet 25, 2016

رژیم پلید ضد ایرانی آخوندی مانع برگزاری از مراسم سالگرد درگذشت شاملو شد رژیم پلید ضد ایرانی آخوندی مانع برگزاری مراسم سالگرد درگذشت شاملو شد

مسئولان امام زاده طاهر استان البرز با بستن درب‌های امامزاده اجازه ورود به جمعیتی که برای سالگرد احمد شاملو گردهم آمده بودند را ندادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا(2 مرداد)، مسئولان امام زاده طاهر استان البرز با بستن درب‌های امامزاده اجازه ورود به جمعیتی که برای سالگرد احمد شاملو گردهم آمده بودند را ندادند.

براساس این گزارش حاضرین از ساعت شانزده و دقیقه هفده و پانزده دقیقه پشت درب‌های امامزاده حضور داشتند.

تعداد محدودی از این افراد از طریق راه‌های کناری توانستند بر سر مزار شاملو حاضر شوند.

مراسم سالگرد احمد شاملو نهایتا با درب‌های بسته امامزاده طاهر و با قرائت چند شعر به پایان رسید.پایگاه خبر رسانی رادیو بی بی سی در گزارش کوتاهی در همین زمینه نوشت« یکی از حاضران در امامزاده طاهر، به بی بی سی گفت که نیروهای پلیس و لباس شخصی در محل امامزاده طاهر کرج حضور داشته و ضمن جلوگیری از ورود حاضران، کسانی که موفق به ورود به آرامگاه شده بوده اند را "بیرون کرده اند"». شاهد دیگری گفته است« برخورد ماموران و به ویژه لباس شخصی ها با مردم تند بوده و ضمن ضبط موبایل های دوربین دار، از حاضران فیلمبرداری می کرده اند». بنابر همین گزارش و به نقل از حاظران در محل،اطلاع رسانی برای مراسم امروز بر روی پیام رسان تلگرام صورت گرفته و در نتیجه آن ده ها نفر از دوستداران شاملو در امامزاده طاهر جمع شده اند، اما ماموران پلیس و لباس شخصی  مردم را متفرق کرده اند . عکسهایی از تجمع مردم در برابر گورستان امام زاده طاهر در فضای مجازی منتشر شده است.

مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم(سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرنگاران مورد بازجویی قرار گرفتند

  مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم (سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرن...